Łukasz Antolak - specjalista w dziedzinie ortopedii i chirurgii urazowej, absolwent II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie, starszy asystent Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Kierownik Kliniki – prof. hab. dr n. med. Andrzej Górecki, krajowy specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Ponad 90% jego praktyki zawodowej poświęcone jest leczeniu pacjentów cierpiących na choroby kręgosłupa. Specjalizuje się w leczeniu zachowawczym oraz chirurgicznym schorzeń i urazów kręgosłupa, takich jak dyskopatie, przepukliny dyskowe, zmiany zwyrodnieniowe, kręgozmyki, osteoporotyczne i urazowe złamania kręgów, deformacje u dzieci i dorosłych. Szczególnie zainteresowany jest małoinwazyjną, w tym endoskopową chirurgią kręgosłupa.

Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia dla studentów I i II Wydziału Lekarskiego, Wydziału Fizjoterapii i Wydziału Ratownictwa Medycznego oraz English Division Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wykładowca i współorganizator kursów doskonalących w szkoleniu podyplomowym w zakresie patologii kręgosłupa. Uczestnik licznych kursów i konferencji krajowych i międzynarodowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych ośrodkach w Polsce i zagranicą – m.in. Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP w Otwocku (dr S.Łukawski); Basel University Hospital (Szwajcaria) – prof. B.Jeanneret; Mayo Clinic (USA) – prof. M.J.Yaszemski; Clinique du Sport (Francja) – dr. J.Destandau; University of Chicago Hospital (USA) – prof. B.Reider.

Członek krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych m.in. PTOiTr, PTChA, AOSpine. Jest członkiem i narodowym reprezentantem Polski w ISMISS (International Society for Minimal Intervention in Spinal Surgery).